Historiek cursussen

Historiek

 

Tot op die ene gezegende dag, dat een goede vriendin vroeg of ik geen zin had om les te geven in het cultureel centrum te Lokeren.

 

Mijn eerste groep leerlingen zal ik niet gauw vergeten. Nog wat onwennig en nerveus begon ik aan mijn nieuwe taak. Maar al gauw begon ik te genieten van de wisselwerking tussen mij en mijn leerlingen. De cursus werd een voltreffer. Via Lokeren kwam ik terecht in de vrije ateliers te Sint - Niklaas.

 

Nick Meiresonne, de verantwoordelijke van de vrije ateliers te sint- Niklaas, was maar al te blij dat er weer meer aquarellessen gegeven werden in de vrije ateliers, want zij had ook zelf aquarel gegeven in de tijd voor ze de directiefunctie waarnam. Aan haar had ik een echt klankbord.

 

Tezelfdertijd begon ik in Ter Dilft te Bornem ook les te geven . Het aantal leerlingen groeide zo snel dat ik het zelf bijna niet meer bij kon houden. Het is fijn om met volwassenen samen te werken die bewust voor dit medium kiezen.

Het allerleukste is wat ik “ de kruisbestuiving “ ben gaan noemen. Paul Tillie had als leraar een prachtige houding. Hij ging uit van het principe van meester versus leerling, maar ook van leerling versus meester. De grootste meesters waren tevens ook de grootste leerlingen. Ik sta steeds open om ook van mijn leerlingen te leren.

 

“Het mooiste werk, is dat wit blad papier dat voor je ligt.” zei hij. Stel dat je jouw levenswerk nu, hier ter plaatse zou maken, de absolute top, dan moet je vanaf nu bergafwaarts lopen, want de top is bereikt. Het is beter geduldig de bergweg te volgen , op een zachte tred, en pas aan het einde van jouw leven de top te bereiken. Op deze wijze kan je jouw leven lang stijgen.”

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.079 seconds, 3.95 MB
Application afterRoute: 0.088 seconds, 4.55 MB
Application afterDispatch: 0.148 seconds, 6.61 MB
Application afterRender: 0.233 seconds, 8.18 MB

Memory Usage

8638616

12 queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'rp6jhfflvl5qi96v5h48d24rk1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506377427' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'rp6jhfflvl5qi96v5h48d24rk1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'rp6jhfflvl5qi96v5h48d24rk1','1506378327','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 105
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-25 22:25:27' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-25 22:25:27' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='105'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 legacy queries logged

  Language Files Loaded

  Untranslated Strings Diagnostic

  None

  Untranslated Strings Designer

  None