Cursussen

Cursussen

 

Alles is begonnen met een basiscursus met het landschap als basis.

Alle cursussen zijn tien lessen van drie uur opgebouwd uit een intro en gevolgd door een demonstratie. Mijn leraar zei steeds; “ je moet stelen met jouw ogen. “ Het zien gebeuren is veel belangrijker dan twintig boeken over aquarel.

Daarna wordt er geschilderd en de laatste twintig minuten worden alle gemaakte werken bij elkaar gelegd en besproken. Ik vertrek steeds van de positieve punten. Met positieve elementen kun je pas iets opbouwen. Dit wordt enorm gewaardeerd door de cursisten.

 

De cursussen zijn dan ook geen competitie; ieder evolueert langs zijn eigen weg en volgens zijn eigen tempo. De hoofdzaak blijft genieten en de rest komt vanzelf.

 

Vele mensen stellen mij de vraag of ze reeds moeten kunnen tekenen of één of andere voorkennis moeten hebben. Mijn antwoord hierop is als volgt; kom als een onbeschreven blad, dat heb ik liever dan alle voorkennis, dan moet ik mij niet bezig houden met het afleren van dingen.

 

Aan de andere kant streef ik er ook naar om zoveel mogelijk te werken naar het talent en de aanleg van iedere leerling afzonderlijk. Ik wens aan ieder iets mee te geven waarmee hij of zij verder kan. Ik zeg steeds; “met één Marc De Vos hebben ze meer dan genoeg!” Dit houdt ook in dat ik er naar zal streven om de leerlingen los te weken en hen een eigenheid mee te geven.

 

Natuurlijk is het ook zo dat de techniek herkenbaar blijft, zoals Walter Aderman het ooit zei toen hij mijn werk zag; “typisch engels!”

 

Ondertussen bestaan er reeds verschillende cursusreeksen ;

 

Het landschap van Turner

 

In deze cursus wordt er dieper ingegaan op welke houding Turner had ten opzichte van het aquarel. Thema’s zijn onder andere; tegenlicht, de invloed van Claude Lorrain , de bruintinten , de zachte Turner enz…

 

Van abstract naar werkelijkheid

 

In deze cursus leggen we de weg omgekeerd af. We vertrekken van het abstract, om zo de abstractie van de impressionisten beter te begrijpen. Deze cursus heeft twee doelstellingen , het inoefenen van technische vaardigheden en het nut aantonen van compositie.

 

Witter dan wit

 

In deze cursus leren we omgaan met het wit van het papier. In een goede aquarel moet het wit altijd een rol spelen. Het enige wat je niet naar deze cursus mag meenemen is een tube wit. Niets is witter dan het wit van jouw papier. Thema’s zijn onder andere; transparantie, zwart wit ,nevels, de zachte aquarel , sneeuw, enz…

 

Licht

 

De impressionisten waren schilders van het licht. In deze cursus wordt er dieper ingegaan op hoe je met water, kleur en papier licht moet weergeven. Alle vormen van licht komen aan bod.

 

Bomen en het bos

 

In de loop der jaren heb ik gemerkt dat veel mensen moeilijkheden hebben met de weergave van bomen. We leren om bomen weer te geven en te zien als levende wezens, ook gaan we dieper op het probleem” groen” in. Hoe geef ik een boom weer op het achterplan, het tussenplan en het voorplan.

 

Language of flowers

 

In deze cursus worden de bloemen samengevoegd, volgens hun symbolische zeggingskracht. Wij maken er barokke boeketten van. Naar een zeer oude traditie binnen de schilderkunst worden bloemen en fruit afgebeeld die normaal niet samen kunnen bloeien of groeien, maar samen horen door hun betekenis. Een b(l)oeiende cursus dus.

 

 

Zeg het met bloemen

 

In deze cursus wordt er dieper ingegaan op het impressionistisch aquarelleren van bloemen. Daarna wordt het boeket aangepakt, en stilaan evolueert deze cursus naar het stilleven. Voor het eerst komt de plooienstudie en de studie van het weergeven van glas aan bod. Bloemen zijn minnaars van het licht en deze eigenschap wordt vaak vergeten bij de weergave ervan.

 

 

Extra Large

 

Een cursus om je volledig uit te leven op een volledig papierformaat. Leuk om je eens volledig te laten gaan en om vooral groots te aquarelleren. De misvatting dat de grootte van een aquarel invloed heeft op de tijdsduur wordt voor eens en voor altijd uit de wereld geholpen.

 

De zee

 

Deze cursus gaat van de Noordzee tot aan de Middellandse zee. Ook komen er duinen, golven en wolken aan bod, alsook boten en strandzichten. Deze cursus kende een enorm succes alhoewel het thema zeker niet eenvoudig is. De zee is trouwens één van de lievelingsthema’s van de impressionisten.

 

Verdiepen in diepte

 

Verdiepen in iets is een gebeuren dat inzet vraagt. Naast verdieping wordt er ook aandacht besteed aan het verkrijgen van diepte in het werk zelf. Thema’s zoals atmosferisch perspectief , het verdwijnpunt, het aandachtspunt, de compositie, suggestie, texturen, enz… komen aan bod. Er wordt ook een speciale les aan het perspectief in het algemeen gegeven. Ideaal voor diegene die iets dieper wil gaan.

 

 

 

 

Thema’s die nog in voorbereiding zijn

 

Minimalistisch aquarelleren

Deze cursus zal handelen over de essentie van het aquarel en staat in schril contrast met de alchemie van het aquarel. Kortom de les in eenvoud ten top gedreven.

 

De alchemie van het aquarel

 

Leren omgaan met de verschillende hulpmiddelen die vandaag in de handel verkrijgbaar zijn, zoals mediums, granulatievloeistof, aquapasto en dergelijke.

 

In de wolken zijn

 

Het thema wolken schilderen wordt in al zijn aspecten ingeoefend. Een thema dat je pas tot een echte aquarellist maakt. Moest ik persoonlijk ooit ergens een eindexamen aquarelleren moeten geven dan zou het dit thema zijn.

 

Het aquarel van Cesanne

 

Cesanne heeft een hele leuke, kleurrijke wijze van aquarelleren. Hij zei; “ik geef nooit voorwerpen weer, maar wel emoties”

 

Maak de schilder in jou wakker

 

Wij hebben reeds in de kleuterklas geleerd om braaf binnen de lijntjes te kleuren. Mijn wens om van jullie echte schilders te maken en jullie de vreugde te laten aanvoelen van onder andere Monet, Renoir, toen ze zich los maakten van hun klassieke scholing. Ook wordt in deze cursus het belang van de penseelslag aangetoond

 

Textuur en structuur

 

In deze cursus wordt aangetoond dat het penseel slechts één van de vele elementen is om impulsen te geven aan een aquarel. We maken ook werken zonder dat er ook maar één penseel aan te pas komt of werken waar het penseel een ondergeschikte rol zal krijgen.

 

Groenten, fruit en bloemen op impressionistische wijze

 

Deze cursus is een aanvulling op het stilleven.

 

Transparant

 

Deze eigenschap van het aquarel wordt toegepast op thema’s zoals glas , water, ijs, kortom alles wat doorzichtig of lichtdoorlatend is. Een ultieme aquarelcursus !

 

 

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.093 seconds, 3.95 MB
Application afterRoute: 0.102 seconds, 4.55 MB
Application afterDispatch: 0.175 seconds, 6.65 MB
Application afterRender: 0.277 seconds, 8.19 MB

Memory Usage

8653320

12 queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ccvrtm580aio5qi85r0dp5lq32'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506377520' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ccvrtm580aio5qi85r0dp5lq32'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ccvrtm580aio5qi85r0dp5lq32','1506378420','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 137)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 106
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-25 22:27:00' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-25 22:27:00' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='106'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 137 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 legacy queries logged

  Language Files Loaded

  Untranslated Strings Diagnostic

  None

  Untranslated Strings Designer

  None