Abstract werk

Abstract

 

Aquarel. Een woord dat zoveel inhoud gekregen heeft in mijn leven, een passie, een oprechte zoektocht die mij sedert vele jaren in de ban houdt, een begrip dat mij nu reeds doet inzien dat mijn leven te kort zal zijn, om alle aspecten ervan te doorgronden.

 

Ik beschouw het aquarel als een natuurlijk gebeuren . Het is een techniek die mij toelaat om één te worden met de natuur, niet alleen door het impressionistische buiten schilderen, wat ik trouwens zielsgraag doe in het mooie waasland, maar ook door het aquarel als techniek op zich.

 

De laatste tijd ben ik in de ban geraakt door “het abstracte” in de natuur. Nemen we bijvoorbeeld de structuur van een boomschors, de schoonheid van mineralen, de schoonheid van ijs. Zowel het levende als het niet levende, heeft zoveel schoonheid! Alles en iedereen heeft zoveel scheppingskracht in zich. De titel van één van mijn werken “harmonische chaos” drukt dit goed uit. Zelfs de grootste chaos draagt harmonie in zich. Alles in de natuur streeft naar evenwicht. Iets wat niet harmonisch is, wordt vroeg of laat toch omgevormd naar een nieuwe harmonie. Je moet al goed je best doen om iets in de natuur te vinden dat niet harmonisch is, en als je zoiets vindt is het meestal mensenwerk omdat wij de natuur niet altijd volledig begrijpen.

 

Wat is abstractie? Abstractie begint met stilering. Wat is stilering? Stilering is het vereenvoudigen van vorm. Daarvoor is het noodzakelijk om die vorm te begrijpen. Je moet je die vorm eigen maken. Eenmaal de vorm begrepen kan je evolueren naar abstractie. Het is dus totaal fout om zomaar met het abstracte te beginnen, je loopt heel vlug vast. Het is als het bouwen van een huis op drijfzand.

De abstracte weergave is dus een verdere evolutie van de werkelijkheid naar een eigen werkelijkheid. Op deze wijze zal de omgeving je blijvend inspireren en vind je steeds weer openingen om verder te evolueren. Abstractie mag dus geen toeval zijn. Soms lukt dit, maar meestal eindigt de abstractie die op toeval berust op verwarring, zowel voor de kunstenaar als voor de toeschouwer.

Laat ons dus niet te lichtzinnig omspringen met het abstract. Abstract is niet een neerwaartse evolutie, maar wel een opwaartse beweging. Abstract is het middel om je persoonlijkheid te tonen.

 

Meestal werk ik naar een aquareltechnisch idee, waarna ik tracht om de juiste impulsen aan mijn aquarel te geven . Hierbij houd ik twee aspecten goed in het oog; namelijk de zuiverheid van het aquarel en het feit dat het aquarel zichzelf moet schilderen. Ik schilder meestal als een dirigent. Ik controleer, dirigeer, maar het orkest moet spelen, met andere woorden, het papier, het water en de kleuren moeten het werk doen. In het aquarel krijg je nu eenmaal de mooiste resultaten als je de kleuren laat vloeien . En dat is nu net datgene wat aquarelleren zo moeilijk , maar tegelijkertijd zo boeiend maakt.

 

Mijn abstract werk heeft dus altijd een binding met de natuur, een blijvende inspiratiebron.

 

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.084 seconds, 3.95 MB
Application afterRoute: 0.095 seconds, 4.55 MB
Application afterDispatch: 0.152 seconds, 6.61 MB
Application afterRender: 0.233 seconds, 8.19 MB

Memory Usage

8648064

12 queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'hukp8q7462ldg76fgvkad4d8u4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506377331' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'hukp8q7462ldg76fgvkad4d8u4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'hukp8q7462ldg76fgvkad4d8u4','1506378231','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 58)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 26
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-25 22:23:51' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-25 22:23:51' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='26'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 58 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 legacy queries logged

  Language Files Loaded

  Untranslated Strings Diagnostic

  None

  Untranslated Strings Designer

  None