Mijn inspiratie

Paul Tillie (1930 -2007), Paul Rosseels en Ron Ranson

Mijn schoonvader, Paul Tillie, had net voor de oorlog  plannen gemaakt om in de kunstrichting te gaan  studeren. Maar de omstandigheden beslisten daar  anders over. En nu kreeg hij een schoonzoon die in  de “kunst” bezig was.

Hij vroeg mij , hoe hij de draad met zijn artistiek  talent weer kon opnemen. Ik gaf hem de raad om  te aquarelleren. Dat deed hij ook. Hij ging les volgen  bij Paul Rosseels in Antwerpen.

Ik zag zijn eerste resultaten, en … het was liefde op  het eerste zicht. Ik trok met hem naar zijn atelier en  op nog geen half uur tijd legde hij mij de  basisprincipes uit en had ik mijn eerste  impressionistische aquarel gemaakt.

Impressionistisch aquarelleren noemde Paul Rosseels  het. Hij had deze techniek in Engeland verworven bij  Ron Ranson. Ik was werkelijk onder de indruk. Stel je  voor, een graficus die met millimeters en vierkante  centimeters ,dag in dag uit, moest prutsen, , die  opeens een Hake (platte borstel  van 3 cm) in zijn  handen gedrukt kreeg en hiermee  impressionistisch,  ruimtelijk en vlug mocht werken.  Voor het eerst in mijn leven leerde ik loslaten. “  Loslaten,” zei mijn schoonvader, “dat is een woord dat iedereen in een gouden kadertje boven zijn bed zou moeten hangen.”

 

Voor de allereerste keer in mijn leven mocht ik “schilderen”. Niet zoals het verkeerdelijk werd aangeleerd in de kleuterklas en de lagere school, namelijk, het netjes binnen de lijntjes kleuren, nee, schilderen met expressie, met gevoel , met heel mijn ziel en lichaam en dat midden in de natuur.

 

Ik vergeet nooit die ene namiddag, toen ik samen met de twee” Paulen” een les in loslaten kreeg naar aanleiding van een tentoonstelling bij Paul Rosseels thuis. Het was toen, dat Paul Rosseels voor het eerst sprak over de invloed van het impressionisme en mij een weg heeft gewezen die ik tot op de dag van vandaag bewandel.

 

Verdere Invloeden

 

Van toen af ben ik met mijn nieuw verworven inzicht de natuur in getrokken, de grootste leermeester die er is. Deze leermeester is er steeds en ik leer nog dagelijks van hem.

Het aquarelleren in de natuur is mijn passie geworden. Ik ben een echte plein-air kunstenaar en wil midden in mijn onderwerp zitten. Sfeer en emotie liggen aan de basis van elk kunstwerk. Mijn inspiratie vind ik vooral in de streek waar ik woonachtig ben, de streek van de Durme en de Schelde, waar beide rivieren één worden.Naast het aquarelleren, gaf mijn schoonvader mij nog een schat aan levenswijsheid mee via het westerse soefisme van Hazrat Inayat Khan. Het belangrijkste in de kunst is , levenskunstenaar te worden. De kunst van het leven, kunst als dienaar van het bewust leven. Paul Tillie was een voorbeeld van levenskunst. Hij spon wol en weefde samen met zijn echtgenote, maakte tiffanylampen en schilderde prachtige bloemenaquarellen.

 

Hij vernoemde graag een uitspraak van Gandi; “ Ieder mens zou in zijn leven iets creatiefs moeten doen, een ambacht, koken, tuinieren, maakt allemaal niet uit, dit alles dient om jou bewuster te laten leven. “

 

Ik ontmoette verschillende aquarellisten die me inspireerden en me meenamen in de wereld van het aquarel. Het aquarelfestival in Antwerpen rond 1995 was zo’n ontmoetingsplaats.

 

 • Frank De Mulder, toen ik zijn aquarellen over het binnenzicht van de kathedraal zag wist ik even geen blijf met mijn emotie. Deze werken blijven nog steeds de mooiste werken die ik ooit in mijn leven gezien heb

 • Jozefine Van Looy, haar werk over stromend water van een bergrivier in close-up weergegeven op groot formaat was één van die werken die ik toen wou kopen. Jammer genoeg kon ik dit als arme schilder niet aan.

 • Sonja Craen, haar bloemen maar vooral haar naakten zijn voor elke zichzelf respecterende aquarellist een lust voor het oog, zowel wat techniek als sfeer betreft.

 • Robert Borret, in mijn ogen de grootste van allen. De aquarel met als thema, een straat ’s nachts met één lantarenpaal, is nog steeds in mijn geheugen gegrift. Alle aquarellen van zijn hand hebben bij mij een gevoel van ontzag losgemaakt.

 • Wim Hertogs, kan het nog gevoeliger…nee dus.

 • Mark Cannoodt, zijn werkwijze is onnavolgbaar. Ik noem hem mijn stille meester van durf. Hij doet dingen met het aquarel die mij ademloos maken.

 • Marie- Claire Ceyfs,haar heb ik terug gevonden bij de Contemporary Watercolor Painters schildersgroep. Momenteel werkt ze met aquarel en collage. Maar ze heeft nog steeds een heel subtiel kleurgevoel behouden.

 • Pat Van Heugten, ik zeg eerder Pat Van Hoogten.

 • Leon Leenders, subliem en prachtig van evolutie.

 • Wolfgang Hagedorn, in mijn ogen een grootmeester. Sobere werken, sobere thema’s, gewoon schitterend.

 • Xavier Swolfs, hem heb ik terug gevonden tijdens de schmincke dagen te Belsele. Hij kwam naast mij staan en gaf mij een opmerking over diepte. Onrechtstreeks is uit die ene opmerking de cursus verdiepen in diepte ontstaan. Je ziet maar hoe de kleinste vonk de grootste brand kan doen ontstaan. Ik heb toen trouwens de tweede prijs mee naar huis mogen nemen.

 • En natuurlijk Paul Rosseels zelf. Aan dit werk ben ik mijn leven lang schatplichtig. Ik kan niet nalaten om bij deze mijn diepste bewondering hiervoor te uiten.

 • En vele anderen…

 

 

Een andere aquarellist die een zeer grote invloed heeft op mij is Fons Daelman( 1921-2007). Deze aquarellist uit Sint-Denijs-Westrem, die jammer genoeg reeds overleden is, heeft een oeuvre dat een unieke schoonheid en zuiverheid bezit. Maar Fons kon nog veel meer. Hij maakte volgens mij de mooiste naaktstudies die ik ooit gezien heb.

 

Ik heb jaren geleden, lang voor er nog maar enige vorm van aquarel roeping te bespeuren was, ergens in Latem, een tentoonstelling bezocht. Ik zag er een grote aquarel hangen met als thema “irissen”. Zo zuiver, zo eenvoudig, zo sfeervol. Later bleek het om een werk van Fons te gaan. Dit zijn mijlpalen in iemands leven.

 

Ik bezocht samen met mijn schoonvader in kasteel Borluut te Sint-Denijs-Westrem de overzichtstentoonstelling “Fons 80 jaar jong”. Mijn schoonvader en Fons leken wel twee broers met één grote liefde, het aquarel.

 

Nu we toch in dezelfde streek zitten, moet ik ook de invloed van Emiel Claus vermelden. Ook al is hij een olieverfschilder, zijn visie op het licht en het Vlaamse landschap zijn heel belangrijk geweest .

 

Fernand Thienpondt

Tijdens de eerstvolgende tentoonstelling van het Europese Aquarelinstituut te Latem, leerde ik Fernand Thienpondt kennen. We hadden samen toezicht. We hebben een verschillende aquarelstijl en aanpak maar waren geboeid door elkaars werk en de liefde voor het aquarel. Fernand stelde mij voor om in zijn Brugse Aquarel- en tekenschool te komen en er les te geven. Zo kon hij zijn aanbod verruimen voor zijn leerlingen en de leden van zijn aquarelclub.

 

Was het mijn West-Vlaamse deel dat ik via mijn vader in mij had, of was het de techniek op zich, maar het was een feit dat het meteen klikte tussen mij en de groep.

Ik waardeer het enorm dat Fernand de twee stijlen tolereert.

Hij zegt; “Aquarel is geen exacte wetenschap.”

 

En gelijk heeft hij! Ik merk het steeds weer opnieuw. Geef in een groep aan iedereen dezelfde zeven kleuren verf en hetzelfde materiaal en ieder maakt er toch zijn eigen werk mee. Het is soms ongelofelijk hoe rijk het aquarel is.

 

Aquarel is een les in eenvoud. Als mensen mij zeggen, aquarel is moeilijk dan is mijn antwoord steeds; “aquarel is zo eenvoudig, dat het moeilijk wordt!”

 

 

TURNER.

 

Joseph Mallord William Turner (1775 – 1851)

Iedere keer als ik deze naam noem, gaat er een golf van vreugde en ontzag door mij heen. Toen ik de permanente Turnerafdeling in de Tate Gallery in Londen bezocht, was ik met stomheid geslagen. Ik was mij reeds aan het verdiepen in het werk van deze Engelse landschapsschilder. Maar op het ogenblik dat ik oog in oog stond met het werk van deze grootmeester van het aquarel ging er als het ware een wereld voor mij open.

 

Turner was in de eerste plaats een sfeerschilder. Het was alsof ik door de originele werken te zien, inzicht kreeg in de prachtige opbouw ervan. Het werk van Turner legt in stilte getuigenis af . Er zijn geen woorden voor.

 

Hetgeen mij nog het meest intrigeerde was, dat iemand met zo weinig middelen, een bijna nooit te overtreffen schoonheid kon weergeven. In Turners tijd

bestond er nog geen tube of voorafgemaakte kleuren. En toch, de kracht van Turners werk is zo groot, dat het tot op de dag van vandaag invloed heeft.

Ik zeg steeds, dat ik op dat moment van mijn leven mijn les in eenvoud gekregen heb. Deze houding, om steeds te streven naar eenvoud, heeft op zeer korte tijd, mijn aquarel op een hoger niveau gebracht.

 

Een bezoek aan Londen is voor mij nooit compleet zonder een bezoekje aan de Tate. Het leuke is dat de werken regelmatig veranderen. Turner heeft tenslotte meer dan 19 OOO tekeningen en aquarellen nagelaten. Ook was ik blij verrast door het werk van Cotman dat er tevens tentoon gesteld wordt.

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.077 seconds, 3.95 MB
Application afterRoute: 0.087 seconds, 4.55 MB
Application afterDispatch: 0.151 seconds, 6.66 MB
Application afterRender: 0.229 seconds, 8.24 MB

Memory Usage

8705760

12 queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'k5rtj42hfcmpu83hli4bgms6u1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506377279' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'k5rtj42hfcmpu83hli4bgms6u1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'k5rtj42hfcmpu83hli4bgms6u1','1506378179','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 56)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 49
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-25 22:22:59' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-25 22:22:59' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='49'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 56 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 legacy queries logged

  Language Files Loaded

  Untranslated Strings Diagnostic

  None

  Untranslated Strings Designer

  None