Impressionistisch Aquarel

MARC’S VISIE OP IMPRESSIONISTISCH AQUARELLEREN

 

Impressionistisch aquarelleren is volgens Marc een les in eenvoud.

Aquarel is zo eenvoudig dat het moeilijk wordt om, als complexe westerse mens, deze eenvoud te behouden. Het voortdurend contact met de natuur is de bepalende factor voor de vorming van deze visie.

Een viertal borstels, enkele tubes verf, papier en water is alles wat je nodig hebt om deze techniek te beoefenen. Het is een techniek om vooral buiten te kunnen werken. Tevens vormt zij een ideale basis om te aquarelleren in de ware betekenis van het woord.

Het is als werken met een fototoestel. Je ziet iets moois, je zet je neer. Binnen enkele ogenblikken ben je aan de slag en voor je het goed en wel beseft heb je een sfeerimpressie op papier staan.

De les in eenvoud die hij door het aquarelleren kreeg, zette hem ertoe aan om op zoek te gaan naar de ziel van het aquarel. De mooiste resultaten worden verkregen op het moment dat het aquarel zichzelf schildert. Het zijn de instrumentalisten die spelen, maar de dirigent kent zijn partituur en het is onder zijn leiding dat het orkest tot eenheid komt.

Vandaar ook Marc’s grote bewondering voor de impressionisten en hun zoektocht naar het licht. Ook de evolutie van de impressionistische weergave van de natuur naar het abstracte (met de natuur als basis) is voor hem een blijvende bron van inspiratie.

 

In zijn abstract werk laat hij het aquarel schijnbaar vrij, maar dit is niet zo. In werkelijkheid vergt een dergelijke wijze van aquarelleren een enorme discipline en een grote overgave.

Het pad naar het abstract is weggelegd voor hen die de juiste houding en het juiste motief vinden. De abstracte weergave is dus een verdere evolutie van de werkelijkheid naar een eigen werkelijkheid. Abstractie mag dus geen toeval zijn.

 

 

De aquareltechniek alsook de materiaalkeuze die Marc eigen is, is afkomstig uit Engeland. Het is de aquareltechniek van de Engelse impressionisten, waarin het licht centraal staat.

De kleuren die hij gebruikt zijn de Cotman-kleuren van Winsor en Newton. Cotman was een tijdgenoot van Turner. Vader Cotman en zijn twee zonen zijn gekende Engelse aquarellisten.

De Cotmanreeks is eigenlijk een studieverfreeks met twee grote voordelen, namelijk dat ze in grote tubes verkrijgbaar zijn en dat ze nog de oud Engelse pigmentatie bevatten. Het Engels pallet omvat de volgende kleuren; Lemon Yellow, Alizarin Crimson, Ultramarine, Burnt Sienna, Burnt Umber, Raw Sienna, Payne’s Gray, Cadmium Yellow en Rose Madder.

 

Marc’s grote inspiratiebron is Joseph Mallord William Turner (1775-1851). Deze man mag terecht de vader van het impressionisme genoemd worden.

Hij was reeds een beroemd olieverfschilder, toen hij besloot om zijn atelier te verlaten en de natuur te gaan observeren. Hij merkte al gauw dat hij al het materiaal moest dragen en dat de natuur geen stabiel gegeven was om weer te geven. Daarom nam hij zijn toevlucht tot het aquarel. Hij vereenvoudigde de techniek zowel wat het materiaal betreft, als de werkwijze.

Hij begon sferen te schilderen en raakte geobsedeerd door de werking van het licht. Licht weergegeven met water en verf. Waarnemen was voor hem het sleutelwoord. In plaats van een fototoestel gebruikte hij het aquarel.

 

Het pad dat de impressionisten hebben ingeslagen heeft toen der tijd voor een revolutie binnen de kunstwereld gezorgd. Het was nooit de bedoeling van de impressionisten om een breuk tussen de klassieke en de moderne kunst te veroorzaken. Het was een nieuwe weg, een nieuwe kunstuiting, bedoeld als aanvulling, als verrijking van de klassieke kunst. De thema’s waren dan ook hoofdzakelijk landschappen en personen, impressies van het dagdagelijkse leven. De kunst werd terug verbonden met de natuur en aan de andere kant werd er tegelijkertijd een abstractie aan de natuur gegeven, een impressie. De sfeer van het ogenblik was belangrijker dan het detail.

 

Kunst is voor 95 procent kunde en voor 5 procent kunst. Maar kunst vraagt 100 procent inzet. Het is pas wanneer je de kunde onder de knie hebt dat je die 5 procent kunst, of beter gezegd virtuositeit eraan kunt toevoegen.

Aldus citeert Marc :

Alles in dit leven wordt bepaald door je houding ten opzichte van dit leven.

Allen zijn wij op zoek naar schoonheid. Allen zijn wij op zoek naar harmonie. Allen zijn wij op zoek naar liefde. Hier is het de liefde voor de natuur, de harmonie van kleuren en compositie en de schoonheid van het aquarel die ons vormen en ons doen vorm geven.

De wereld is je atelier, je inspiratiebron. Het ligt aan je houding of deze bron onuitputtelijk blijft stromen, of langzaam opdroogt. Elk blad aan de boom, elke steen, elke bloem, elke horizon, zal een levende betekenis krijgen.

Of zoals medekunstenares fijnschilderes Lieve de Jonghe het zo mooi zegt :

Hoe meer je naar de wereld kijkt, hoe groter die wereld wordt.”

Het spel van geven en nemen, van uitwisselen van nieuwigheden, of van emoties en gedachten, dit alles heeft mij doen inzien dat mijn leven nu reeds tekort zal zijn om alle aspecten van wat het aquarel mij te bieden heeft te kunnen ondergaan.

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.126 seconds, 3.95 MB
Application afterRoute: 0.137 seconds, 4.55 MB
Application afterDispatch: 0.225 seconds, 6.64 MB
Application afterRender: 0.323 seconds, 8.21 MB

Memory Usage

8677680

12 queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ambio2c636h5hilvc180e4gi32'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506377417' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ambio2c636h5hilvc180e4gi32'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ambio2c636h5hilvc180e4gi32','1506378317','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 57)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 50
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-25 22:25:17' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-25 22:25:17' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='50'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 57 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 legacy queries logged

  Language Files Loaded

  Untranslated Strings Diagnostic

  None

  Untranslated Strings Designer

  None