Over mijn werk

Over mijn werk

 

WAT IS SCHEPPINGSKRACHT?

 

Ben ik nu kunstenaar? Ik zou momenteel, ja , durven zeggen omdat ik op dit moment gebruik maak van mijn scheppend vermogen. Ik ben ervan overtuigd dat ieder van ons een scheppend vermogen heeft .

 

“Kunstenaar”, ik heb dit woord nooit echt begrepen. Het wordt zo gemakkelijk gebruikt voor mensen die schilderen, maar voor dansers bijvoorbeeld wordt dit bijna nooit gebruikt ook al zijn deze mensen in mijn ogen even goed kunstenaars. De meest miskende kunstenaar is evenwel de schepper van ons leven. Wij begrijpen nog steeds niet dat we in het mooiste kunstwerk leven dat er bestaat, het leven zelf. En wij hebben het voorrecht om er ons bewust van te worden.

 

Wanneer spreek je over kracht? Wanneer geef je een krachtig signaal?

Is kracht louter en alleen maar energie?

 

We spreken onder andere over ; spankracht, paardenkracht, wilskracht, stuwkracht, zwaartekracht…

 

Kracht kan het gevolg zijn van een interactie tussen twee tegengestelden. Bijvoorbeeld de interactie tussen koude en warme luchtsoorten geeft windkracht. Maar ook het samengaan tussen twee gelijke elementen kan kracht veroorzaken of die kracht doen toenemen.

 

Wat heeft kracht nu te maken met zoiets als aquarel? Hoe kan er kracht zitten in zo iets waterachtigs als “het” aquarel? Met een aquarel kan je toch geen waterkrachtcentrale opstarten!

 

Maar er is meer dan de techniek en het materiaal alleen. Om een goede aquarel te maken is er in de eerste plaats een artiest nodig. Maar wat verheft iemand tot een dergelijke status .

 

Mag ik jullie erop attent maken dat ieder mens een geboren waarnemer is. Dit voorrecht om het leven krachtig waar te nemen is niet enkel voorbehouden voor de kunstenaars.

 

Ieder van ons streeft ernaar om zich bewust te worden van zijn of haar leefomgeving en uiteindelijk …gaat dit streven zover, dat het een bewustwordingsproces wordt van zichzelf. Kijk maar naar de ontwikkeling van een kind. De mens is hier op aarde het enige wezen dat ernaar streeft om bewust te zijn , kortom om zich bewust te worden van zijn bestaan.

 

Dit bewust zijn, wil de mens uiten. Hij wil dus niet enkel waarnemen, hij wil ook weergeven. Hierdoor wordt hij zich bewust van een kracht die in ieder van ons verscholen is , namelijk; de scheppingskracht. Hoe staat dit weer in de bijbel? Hij schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis!

 

Dit wil zeggen dat we allen,- zonder uitzondering,(ook blinde mensen of mensen die één of ander zintuig missen) creatieve scheppers zijn. Wij zijn scheppers van ons eigen leven.

Aan de andere kant hebben we ook de kracht meegekregen om te vernietigen.

Scheppingskracht, is een kracht die hoort bij het leven zelf, of beter gezegd bij… het levende zelf. Niet alleen kunstenaars zijn scheppers, ieder van ons kan iets scheppen. Ga maar eens bij jezelf na wat je vandaag allemaal gecreëerd hebt.

 

Scheppingskracht heeft drie eigenschappen, namelijk; liefde, harmonie en schoonheid. Mijn leraar Paul Tillie zei altijd en ik herhaal het hier nogmaals; “de grootste kunst is de levenskunst!” Je moet eigenlijk beseffen dat aquarel slechts één van de vele kanalen is , waarlangs de artistieke scheppingskracht van een mens zich kan uiten.

 

WAT IS IMPRESSIONISME ?

 

De impressionisten zijn zonder meer de sleutelfiguren geweest in de kunstgeschiedenis. Je mag zonder twijfel stellen dat het impressionisme aan de wieg stond van de moderne kunst en er ook het vaderschap van mag opeisen.

 

Als we aan impressionisme denken, denken we vaak (en terecht) aan de Franse tak en aan olieverf. Maar de ware vader van het impressionisme is een Engelsman, namelijk William Turner. Hij was zijn tijd ver vooruit. Hij heeft het belang van de abstractie als eerste ingezien.

 

De grote fout die er volgens mijn mening in de kunstgeschiedenis gemaakt is, is het feit dat er een kunstmatige breuk gemaakt is tussen de klassieke en de moderne kunst. Kunst is een eenheid, een ononderbroken evolutie, met soms wisselmomenten. Impressionisme is er één van en waarschijnlijk ook de belangrijkste.

 

De impressionisten gebruikten de abstractie, met de natuur als basis. Vaak wordt in de moderne kunst het contact met de natuur vergeten . Datgene wat het impressionisme zo heerlijk krachtig maakt is de ervaring. Niet het kunstwerk, maar de ervaring van de kunstenaar en tevens schepper, telt. Hij legt er zijn hele persoonlijkheid in.

.

Mijn leraar zei ooit; “ als je Christus wil begrijpen, dan moet je gekruisigd worden.” Als je wil weten wat impressionisme is, dan moet je naar buiten, “en plein air” gaan schilderen.

 

Impressionisme is “ervaren” . Het is de ervaring die telt; het volledig één worden met je omgeving; het één worden met de natuur.”

 

De ervaring die je hebt met het buiten schilderen, laat je toe om het aquarel als techniek veel dieper te ervaren. De betrokkenheid met jouw werk is groter. Het is een veel gemaakte opmerking die ik maak tijdens mijn lessen. Wij zijn zo weinig betrokken met hetgeen wij doen. Een van de mooiste uitspraken die mijn leraar Paul Tillie ooit deed was; “ je moet jouw aquarel steeds opnieuw uitvinden!”. Na het horen van deze woorden ben ik het belang van inleving gaan beseffen.

 

Nu kan ik nagenieten van elk werk dat ik maak. Elk werk krijgt zijn eigen leven, zijn eigen verhaal. Als ik een werk na jaren terug zie, kan ik mij probleemloos terug brengen naar het moment van het scheppen ervan. Ik voel meteen de wind, of de sfeer van het moment, of de anekdote

 

Zo heb ik op een bepaald moment in Zele een leuke ervaring meegemaakt. Het was winter, en toen ik volop aan het schilderen was, bevroor mijn aquarel. Het landschap verdween en maakte plaats voor de mooiste ijsbloemen die ik ooit zag. Van die dag af ben ik gaan streven naar het opnieuw weergeven van dit gebeuren. Het was mijn eerste les in echt abstract. Na verschillende pogingen die overigens prachtige resultaten opleverden ben ik erin geslaagd om dit gebeuren te behouden en er nieuwe aquarelervaring mee op te doen.

 

 

Ik vergelijk aquarelleren graag met dirigeren. Ik ben de dirigent, ik ken mijn partituur. Ik beschik over een aantal solisten die samen het orkest vormen. Bij het buiten schilderen komen er een paar solisten bij. Je hebt een veel groter orkest ter beschikking.

 

Nieuwe spelers zijn onder andere; de wind, de temperatuur, de luchtvochtigheid, de regen…

 

Elk moment is uniek. Je kan nooit twee keer dezelfde aquarel maken. Jouw uitvoering krijgt als het ware een veel ruimere dimensie. Het wondere is, dat het resultaat steeds overeen stemt met de omstandigheden. Bijvoorbeeld, als het koud en vochtig is, dan kan jouw aquarel niet snel drogen en krijgen jouw kleuren de mogelijkheid om langer te vloeien en suggestiever te worden, zo verkrijg je de mistige koele atmosfeer.

 

Maar impressionistisch aquarelleren is meer dan alleen buiten schilderen. Natuurlijk blijft het buitenschilderen de basis van alles. Doch deze techniek heft veel meer in petto. Je kan er ook andere thema’s mee benaderen. Bloemen onder andere is een dankbaar onderwerp om op impressionistische wijze te schilderen.

Maar ook meer onconventionele onderwerpen zoals het stilleven, het levend model, portret, en als klap op de vuurpijl zelfs het abstract!

 

De mogelijkheden zijn onbeperkt en liggen open. Wat je ook kiest, welke richting je ook uitgaat , de hoofdzaak blijft dat je geniet en dat je steeds blijft streven naar liefde, harmonie, en schoonheid, kortom de ware levenskunst.

 

Ik besef nu reeds , dat mijn leven tekort zal zijn om alles te doorgronden, wat deze aquareltechniek mij te bieden heeft..

 

Mijn dankbaarheid zal steeds blijven uitgaan naar alle mensen die de moed hebben gehad om hun kennis ter beschikking te stellen en te laten vloeien in het belang van het aquarel en de mens in het algemeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.079 seconds, 3.95 MB
Application afterRoute: 0.089 seconds, 4.55 MB
Application afterDispatch: 0.154 seconds, 6.65 MB
Application afterRender: 0.252 seconds, 8.23 MB

Memory Usage

8692496

12 queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '5ua87e5lnth7f9bp2nleh6mbj0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506377243' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '5ua87e5lnth7f9bp2nleh6mbj0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '5ua87e5lnth7f9bp2nleh6mbj0','1506378143','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 55)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 48
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-25 22:22:23' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-25 22:22:23' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='48'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 55 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 legacy queries logged

  Language Files Loaded

  Untranslated Strings Diagnostic

  None

  Untranslated Strings Designer

  None