Marc De Vos

Illuminatie

ILLUMINATIE

‘Een kunstenaar zoekt buiten het gewone, het buitengewone’ (M.D.V.)

Iets meer dan een jaar geleden kreeg Marc De Vos geheel onverwacht een idee. Hij is met dit idee naar een gespecialiseerde firma gestapt en zij zagen er meteen de mogelijkheden van in . Zij begonnen kort daarna samen te werken aan de productontwikkeling ervan.

Waar gaat het hier over. Iedereen ,die met aquarel bezig is, weet dat het aquarel bij het opdrogen ongeveer een 30% aan kleurkracht verliest. Welnu, door het procedé dat op punt is gesteld hebben verkrijgt het aquarel als het ware een eeuwig nat effect.

Dit procédé kreeg de naam ‘illuminatie’ mee. Het woord zegt het zelf , verlichting.

Alle details van het werk komen pijnlijk scherp naar voor en zelfs het kleinste vlekje krijgt een grote zeggingskracht. Maar wees gerust , aan de hoofdeigenschap van het aquarel namelijk ‘de transparantie’ wordt niet geraakt. Het aquarel blijft aquarel.

Maar er zijn nog belangrijke innovaties aan dit procédé verbonden. Het aquarel wordt perfect vlak, dit lukt zelfs met werken die gemaakt zijn met een aquarelgesso onderlaag. Daarbij komt nog dat het werk in de toekomst volledig ongevoelig is voor vocht , schimmel of wat dan ook en nooit meer gaat golven. Het aquarel krijgt dus een houdbaarheidsfactor mee die zelfs deze van olieverf kan overstijgen. Je kan het bij wijze van spreken gerust permanent buiten in de tuin zetten als je daar zin in hebt. De huidige experimenten gaan nu reeds tot aquarelpapier van 500gram.

Dit procédé is voor het eerst toegepast op het werk van Marc de Vos. Het werk werd geïntegreerd in een hoogwaardige acrylaat kader . Werk en kader worden één geheel.

Ook is er voor gezorgd dat de kristalheldere en doorschijnende kader enkele centimeters van de muur komt te hangen. Dit geeft het werk een ongelofelijke lichtheid. Tevens zorgt de professionele afwerking voor een stijlvol geheel en kan het werk op om het even welke ondergrond tot zijn recht komen. De toepassingsmogelijkheden hiervan zijn zo enorm dat ervoor gekozen is om deze evolutie over verschillende tentoonstellingen te spreiden.


Deze toepassing zal in de toekomst mee kunnen bijdragen aan de volwaardige erkenning van het aquarel als volwassen kunstvorm.

Heeft U zin om eens het aquarel te ervaren zoals u het nog nooit gezien heeft, aarzel dan niet om eens te komen kijken.

Voorlopig zal de verdere evolutie van dit project gebeuren met het werk van Marc de Vos. Maar later is het zeker niet uitgesloten dat dit concept toegankelijk wordt gemaakt voor iedereen. Verdere info over het werk van Marc De Vos kunt u vinden op www.marcdevos.com

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.089 seconds, 3.95 MB
Application afterRoute: 0.099 seconds, 4.55 MB
Application afterDispatch: 0.140 seconds, 5.69 MB
Application afterRender: 0.289 seconds, 8.46 MB

Memory Usage

8934128

13 queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'k5774m3ipvhjbghrkpdf6iuhe7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506377232' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'k5774m3ipvhjbghrkpdf6iuhe7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'k5774m3ipvhjbghrkpdf6iuhe7','1506378132','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 175)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-25 22:22:12' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-25 22:22:12' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 9
 11. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-25 22:22:12' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-25 22:22:12' )
    ORDER BY  f.ordering
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 175 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 13. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-25 22:22:12' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-25 22:22:12' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=51)
    AND (s.id=1)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.id DESC
    LIMIT 0, 15

0 legacy queries logged

  Language Files Loaded

  Untranslated Strings Diagnostic

  None

  Untranslated Strings Designer

  None